webJ

追求自由美好的生活

今天学了几个CSS3属性做下笔记

/*旋转放大属性*/
transform:rotate(360deg) scale(1);

/* 过渡属性 */
transition:0.5s ease;
– moz – transition:0.5s ease-out;
– ms – transition:0.5s ease-out;
– o – transition:0.5s ease-out;
– webkit – transition:0.5s ease-out;

/*box-sizing:border-box;? 可以让定义的宽带不变*/

 

还做个幽灵按钮特效

发表评论

电子邮件地址不会被公开。